Täby Ryttarcenter

Täby Ryttarcenters mål är att bedriva en verksamhet med hög säkerhet för eleverna, hästarna, personalen och övriga besökare. För att lyckas har vi ett omfattande säkerhetsprogram och tydliga säkerhetsregler.

 

RID- OCH SÄKERHETSREGLER

Täby Ryttarcenter

Det är viktigt att våra regler hela tiden följs av alla som vistas på anläggningen för våra hästars, elevers, personals och övriga besökares skull.
 

 

SÄKER RIDNING PÅ TÄBY RYTTARCENTER

I alla sporter och verksamheter finns det en skaderisk för elever, personal, djur och egendom. Inom ridsporten är den instruktörsledda lektionsridningen den minst skadedrabbade. Det beror på att den sker under kontrollerade former i stabila miljöer. Ridhuset, ridbanorna och stallet är välkända för ryttarna, instruktörerna och hästarna, vilket ger en trygghet och rutin. Känns något under pågående lektion inte säkert kan instruktören ta ett beslut om att ett ekipage får avbryta och gå till stallet. Eleven mailar då för en ersättningslektion.

 

Vi vill förebygga skador så långt det går genom att aktivt informera om och arbeta för säkerheten på vår anläggning

För att hålla en hög säkerhetsnivå och minimera de tillfällen som olyckan kan uppstå och orsaka skada på både individ, djur och egendom ställer vi höga krav på både elever och personal. Vi har många års erfarenhet och har sett när olyckan har varit framme så lita på att vi tar rätt beslut även om du som elev, förälder eller besökare kanske inte såg riskerna på samma sätt.

SÄKERHETSPROGRAMMET

Täby Ryttarcenter

För att nå våra högt ställda säkerhetsmål arbetar vi efter en säkerhetsprogram som syftar till att förebygga osäkra tillfällen och därmed undvika olyckor. Om en olycka ändå sker har vi ett väl förberett handlingsprogram som vår personal arbetar efter.

Vårt säkerhetsprogram är indelat i fyra faser:

 1. Preventivt säkerhetsarbete
 2. Händelsestyrt säkerhetsarbete
 3. Uppföljande säkerhetsarbete
 4. Informativt säkerhetsarbete

Det preventiva säkerhetsarbetet förebygger sådana situationer då en olyckan kan ske. För att det ska fungera krävs en väl utbildad personal, en ändamålsenlig anläggning och att man utnyttjar existerande kunskap som bildats genom många års erfarenhet.

Det händelsestyrda säkerhetsarbetet syftar till att minimera skadans omfattning om en olycka trots allt inträffar. Detta arbete innefattar omedelbara åtgärder på en olycksplats efter en på förhand utarbetad och inövad mall.

Ridskolan: info@tabyryttarcenter.se 

Teltid tisdag & torsdag 10:00-13:00 08-7567160

VD Christina Bengtsson
Tel: 0731-83 20 72

Ridskolechef Eva Unger
Tel: 0708-35 68 41

ALLA RIDREGLER PÅ TRC

Täby Ryttarcenter

Våra ridregler finns till för din, våra hästars och personals säkerhet.

Det är viktigt att alla som rör sig på anläggningen följer reglerna för att undvika situationer där en olycka kan uppstå, oavsett om man är ridskoleelev, förälder, personal eller besökare.

Täby ryttarcenter har en egen olycksfallsförsäkring för eleverna på ridskolan. Vid eventuell skada, kontakta ridskolan info@tabyryttarcenter.se

Alla elever ska vara medlemmar i Täby Ryttarsällskap, föreningen på ridskolan och är då även genom Ridsportförbundet olycksfallsförsäkrade. Vill ni läsa mer: http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/Forsakring/

ALLMÄNNA RIDREGLER

Täby Ryttarcenter

 • Alla ridskoleelever skall vara medlemmar i Täby Ryttarsällskap som är verksam på anläggningen.
 • Du har plats på ridskolan i en ridgrupp som rider på en bestämd tid varje vecka utom under uppehållen en del av sommarlovet och jullovet. Ridskolan har verksamhet enligt ordinarie schema på helgdagar
 • Kom i tid! Du skall vara i stallet minst 30 minuter innan lektionen börjar.
 • Eleverna förbinder sig för en betalningsperiod i taget. Inga återbetalningar görs.
 • Uppsägning skall ske senast 4 veckor innan kommande period startar
 • Använd inte samma kläder, skor och utrustning i olika stall då risken för smittspridning är stor.
 • Vid frånvaro kan du försöka sälja eller byta din lektion i vår Facebookgrupp: Elever på ridskolan – Köp-Byt-Sälj Lektioner.
 • Se till att läsa och följa våra säkerhetsregler för din egen och hästarnas skull.
 • Ridskolan har en kollektiv olycksfallsförsäkring, men vi rekommenderar att alla elever dessutom har en egen personlig försäkring.
 • Vi har en viktgräns på max 75-80 kg.
 • Ponnygrupperna har max 13 deltagare och mixgrupperna (tonåring/senior) har max 12 deltagare.
 • Miljön är familjär och välkomnande.
 • Säkerheten har högsta prioritet i alla sammanhang.
 • Individuell omvårdnad och utbildning av våra fantastiska hästar.
 • Hög kvalitet på vår ridutbildning och all övrig verksamhet.
 • Vi säger hej till alla.
 • Snabb och lyhörd kundkontakt.
 • Vi är hjälpsamma i alla lägen.
 • Anläggningen är dagligen i uppvisningsskick.
 • Vi ser möjligheterna och lösningarna.
 • Alla instruktörer skall vara utbildade för ändamålet. De skall själva känna sig kompetenta att genomföra säkra rid- och teori/hästkunskapslektioner.
 • Samtliga instruktörer och övriga anställda har genomgång av LABC–träning (första hjälpen) och krishanteringsplanen regelbundet. Läs mer om Täby Ryttarcenters säkerhetsplan ovan.

UTRUSTNING

Täby Ryttarcenter

 • Ryttaren skall bära godkänd hjälm vid all uppsutten verksamhet, samt vid körning, lastning, longering och tömkörning. Hakbandet skall alltid vara knäppt. Alla barn på knatte- och nybörjarnivå ska bära hjälm vid all kontakt med hästar.
 • Skor eller stövlar med klack är obligatoriskt vid all ridning, annars får ryttaren rida utan stigbyglar. Täckande skor är viktigt vid all hästhantering.
 • Ryttaren skall vara lämpligt klädd och får inte ha halsduk. Vi rekommenderar användning av handskar.
 • En väl avpassad säkerhetsväst rekommenderas vid all ridning och är ett krav på hopplektionerna för våra juniorer.
 • Eleven får aldrig ta av eller på kläder sittande till häst om inte en hästkunnig person håller hästen. Om hjälmen skall tas av måste ryttaren sitta av först.
 • Vid användning av ridspö får handen inte föras genom öglan då denna kan fastna.
 • Vi rider inte med sporrar på våra hästar
 • Linor och grimskaft får aldrig lindas runt handen.
 • Alla stroppar skall vara fastsatta i respektive söljor.
 • Stigläderkrampan skall fungera alternativt vara nedfälld.
 • Alla ridskolehästar skall ha avpassade säkerhetsstigbyglar. Stigbygeln skall ha fotplatta.
 • Vid användande av martingal skall stroppar finnas på tygeln. Fasta inspänningar skall knäppas på och av i ridhuset.
 • Sadel och träns skall vara väl avpassat.

I STALLET

Täby Ryttarcenter

 • Uppbindning sker i box eller i duschspilta – hästar får inte bindas upp i stallgången.
 • Då hästen binds upp skall den hållas under uppsikt.
 • Vid uppbindning skall det sitta en ögla av balsnöre eller motsvarande mellan grimma och grimskaft. Bind upp hästen kort (30 cm) så att den inte kan fastna och få grimskaftet runt huvudet.
 • Hästarna får aldrig bindas fast i tränset!
 • Hästarna skall bindas upp i box vid all hantering. Undantag är de hästar som ej går att binda upp – läs på boxen vad som gäller för respektive häst. De hästar som ej går att binda upp skall ha grimma och grimskaft på sig ändå vid hantering.
 • När hästen har fångats i boxen och skall släppas så skall hästen vara vänd så att eleven själv står mellan hästen och boxdörren.
 • När hästarna släpps in från valackhagen är viktigt det att boxarna är stängda så att det inte finns någon risk att flera hästar råkar komma in i samma box. Ston skall ledas in i sina boxar!
 • Hästar får endast ledas en och en.
 • Hjälm skall alltid bäras om man leder häst i ridhuset, det gäller även privathästarna.
 • När hästen leds i grimma skall grimskaft alltid användas, tvåhandsfattning tillämpas och den som leder skall vara placerad vid hästens sida/bog. Grimman skall alltid vara knäppt.
 • När hästen leds till och från hagen, vid minsta tvekan om kontroll led med kedja. Kedjan skall då sitta fast under eller över mulen.
 • Skall hästen ledas genom dörrar måste båda dörrarna öppnas helt och sättas fast.
 • Konvalescenter skall alltid ledas i träns, med hjälm och handskar på.
 • När hästar skall släppas i hage vänd dem mot staketet och släpp samtidigt.
 • Vid intag av ridskolehästarna får inga hästar vara i spolspiltan eller hovslagarspiltan och alla boxdörrar skall vara stängda. Alla i personalen skall använda hjälm och handskar.
 • Inga saker, ryktlådor etc., får förvaras i stallgången under skötsel eller när ni är ute och rider. Ställ in sakerna i boxen eller plocka undan.
 • Vid skötsel av hästens ben sitt på huk (aldrig på knä) och iaktta alltid hästen i ögonvrån för att snabbt kunna flytta dig.
 • Ta av täcket genom att börja bakifrån: ta ur svansen, lossa sedan bukgjordarna och till sist bogspännet.
  • Då ligger täcket hela tiden på plats och kan inte glida bakåt och skrämma hästen, genom att till exempel bukgjordarna hamnar i skapet.
 • På Täby Ryttarcenter skall inga hästar ha bensnören på sina täcken!
 • All sårvård på ben eller allvarliga skador skall skötas i spolspiltan.
 • Stallgången skall alltid hållas fri.
 • Musik med hörlurar får endast användas under städning av servicedelen – ej i stallet eller i någon hantering av hästarna
 • Det är inte tillåtet att köra med barnvagnar i stallet eller i ryttargången. Små barn som vistas i stallet skall alltid ha uppsikt av en vuxen.

RIDLEKTIONER

Täby Ryttarcenter

 • Alla i barngrupperna på nivå knatte, nybörjare, nybörjare fortsättning och nivå 0 skall ha med sig en vuxen som hjälper till i stallet och under lektionerna för säkerhetens skull.
 • Endast ridande elever och föräldrar som leder får vistas i manegen under pågående lektion!
  • När eleverna behöver ledare endast en del av lektionen skall föräldrarna vara placerade mellan utställda koner och vita staketet så att de inte skymmer sikten för instruktören.
 • Ryttaren tilldelas rätt häst grundat på elevens kunskapsnivå och balans, dagens övning och hästens tänkbara dagsform.
  • Det är fritt för instruktören att byta häst under lektionen om samarbetet och kommunikationen mellan ryttare och häst inte känns rätt eller säkert.
  • Om någon häst inte känns säker avbryts lektionen för den ryttaren. I dessa fall ordnas istället en ersättningslektion som sker på elevens initiativ: eleven skall maila kontoret.
 • Grimskaften får aldrig lindas runt handen.

Vid utgång till ridhuset:

  • Eleven längst bort i stallet börjar att gå med sin häst.
  • Två hästlängder skall hållas vid förandet av hästarna till ridhuset och första gången (vänster om man står vänd mot stallet i ryttargången) skall gå in först.
  • Boxdörren ska vara helt öppen innan hästen förs ut.
  • Hästar leds mitt genom dörröppningen och eleven går alltid före hästen genom dörrarna.
  • Föräldrar låter barnen gå framför sig genom dörrar.
 • Elever i nästa grupp kommer in i ridhuset innan elever i avslutad lektion lämnar ridhuset.
 • Uppställning sker på medellinjen med tre meters lucka mellan varje häst och huvudet vänt mot läktaren. Hästar med behov av större utrymme skall stå i hörn där andra hästar inte behöver passera.
 • När ridhusdörren stängts får eleverna på instruktörens kommando sitta upp med spöet och tyglarna i vänster hand. Hästarna tas ut från medellinjen en i taget för att direkt få en säker och bra fördelning. Detta görs upp till rutinerade nivå 2 grupper.
 • Efter uppsittning kontrollerar instruktören utrustningen: sadelgjord och stigläder på samtliga hästar, samt elevernas hjälmar.
 • Föräldrarna skall alltid leda eleverna som rider i knatte- och nybörjargrupper.
  • Från nybörjare fortsättning får instruktörerna avgöra från fall till fall vilka som kan börja rida utan ledare.
  • Undantag för elever från 12 år som kan börja rida utan ledare när instruktören bedömer att det är säkert.
 • Instruktören skall under lektionens gång se till att hästarna har två – tre hästlängders avstånd. Eleverna håller avstånd genom att öka och minska steglängd och rida ut eller gena i hörnen.
 • Eleverna skall rida med sträckt tygel vid kallt väder eller om hästarna är oroliga.
 • Vid balansövningar skall elever i låga nivåer ha en ledare, elever i högre nivåer skall antingen ha händerna på tyglarna eller fötterna i stigbyglarna.
 • Täby Ryttarcenter har bestämda regler över vilka övningar som är lämpliga för hästarnas välmående och för säkerhetens skull.
 • Vid avsittning skall ryttaren släppa båda stigbyglarna och sitta av på kommando med spöet i vänsterhanden och hålla i hästen ordentligt.
 • Inga föräldrar eller elever i nästa grupp får komma in förrän alla elever i avslutad lektion suttit av eller instruktören har öppnat dörren och bett om hjälp.
 • Instruktören talar om i vilken ordning hästarna skall ledas ut från ridhuset.

Vid frånvaro kan du som elev skaffa en egen ersättare på samma nivå eller högre nivå genom gruppen på vår Facebooksida Elever på ridskolan – Köp-Byt-Sälj Lektioner. Informera ridskola vad för ändringar som sker så att vi vet vem som kommer. Skulle det av säkerhetsskäl inte fungera med det byt eller den försäljning som är gjord så kan instruktören bli tvungen att avbryta. Elever som rider i mixgrupp kan endast rida i ponnygrupp ifall man verkligen kan rida ponny. Ridskolan erbjuder ingen igenridning!

RIDHUSREGLER

Täby Ryttarcenter

 • Läs noga öppettider för ridhuset innan du kommer hit med din egen häst. Info om avvikande tider hittar ni under Privatekipage. Vid aktiviteter eller harvning/underhåll av ridhus går alltid det i första hand. (harvning kan ske av en sida i taget).
 • Visa hänsyn till alla som rör sig i ridhuset, häst som ryttare.
 • Knacka och vänta på svar innan du går in. Säg till innan du går ut.
 • Alla manegedörrar skall vara helt stängda.
 • Hästarna får endast ledas en och en.
 • Hjälm skall alltid bäras om man leder häst i ridhuset, det gäller även privathästarna.
 • Högerregeln gäller.
 • Inga mobiler får användas av uppsuttna ryttare
 • Om någon ramlar av skall alla göra halt.
 • Halt sker i mitten av volten.
 • Ryttare på fyrkantsspåret har företräde och högerregeln gäller.
 • Skritta långt innanför spåret.
 • Longering och tömkörning är ej tillåtet i ridhuset. Undantag gäller för hästar och personal som tillhör anläggningen och ridskolan.
 • Hoppning skall bokas via mail.
 • Utebanan får bara användas om man mockar noga efter sig.
 • Endast de som rider samt ledare och instruktörer får vara nere i manegen. Övriga är välkomna att sitta på läktaren.
 • Inga hundar får vistas i manegen eller på läktaren när lektioner pågår.

UTERITT PÅ TÄBY RYTTARCENTER

Täby Ryttarcenter

 • Mobiltelefon skall tas med av ansvarig instruktör
 • Uteritt skall helst ske i sällskap. Meddelande ska lämnas till någon på området om var och hur lång tid ritten planeras ta om ryttaren ändå rider ensam, gäller privatekipage eller personal. Ridskolegrupper rider alltid ut med sin instruktör.
 • Ryttare och hästar som kommer efter i ledet skall aldrig trava ikapp utan inväntas av övriga.
 • Innan uteritt skall det vara en genomgång av regler med gruppen. T.ex. att alltid repetera order till ryttaren bakom och påminnelse om hur man passerar över väg.
 • Val av terräng och tempo skall alltid anpassas under uteritten efter den minst erfarna deltagaren och hästarnas status för dagen.
 • Vid uteritt med mindre rutinerade skall det alltid finnas en extra medhjälpare med.
 • Ingen galopp med ridskolegrupperna – då blir lektionshästarna mer än lovligt busiga.

ÖVRIG HANTERING AV HÄST, mm

Täby Ryttarcenter

 • Vid lastning av häst i transport skall samtliga som är med vid lastningen bära hjälm med knäppt hakband och handskar.
  • Skor med stålhätta rekommenderas och kläder som inte kan fastna. Det vill säga inte bylsiga jackor, halsdukar o.s.v.
 • Hästen skall vara iförd träns ovanpå grimman, grimman skall vara av läder och nosgrimman skall tas av från tränset.
 • Linor/grimskaft får aldrig lindas runt handen.
 • När bakluckan stängs skall man stå på sidan om luckan, ej bakom. Stor risk finns att hästen slänger sig ut och då kan man få både häst och lucka över sig.
 • Ta av hästen tränset och bind fast hästen i grimman efter det att luckan har stängts.
 • Vid urlastning se till att lossa hästen innan luckan fälls ned.
 • Hästen skall vara iförd lämplig utrustning för transportering.
 • Longering skall utföras i inhägnat område.
 • Vid longering och tömkörning skall hjälm (med hakbandet fastknäppt) och handskar bäras.
 • Sporrar får inte bäras eftersom risken är stor att man snubblar eller fastnar med linorna i dem.
 • Hästen skall vara iförd träns eller kapson och ha för uppgiften rätt utrustning.
 • Longerpiska skall användas vid longering och får aldrig läggas ner.
  • Piskan skall hållas under armen om båda händerna behöver användas.
 • Hundar skall vara kopplade på anläggningen.
  • Personalens hundar får vara lösa på vardagar fram till kl 15. Vid all hästhantering skall hundarna vara kopplade.
 • Inga hundar på läktaren eller i stallet men gärna i serveringen eller i receptionen!

HAR DU FRÅGOR OM RID- OCH SÄKERHETSREGLER?

Täby Ryttarcenter