Ridnivåer och målbeskrivningar

Här hittar du information om våra ridnivåer! Vår högsta prioritet är säkerheten i alla lägen! Vår ambition är att hålla en riktigt hög kvalitativ ridutbildning i harmoni med hästens välmående! 

Ridskolan Hästarna Säkerhet Priser

Ridnivåer

Utbildningen på Täby Ryttarcenter innehåller säkerhets-, rid- och hästkunskap. Varje ridnivå repeterar utbildningen från föregående nivå och utökar och befäster elevernas kunskap. Repetition är en oerhört viktig del av vår utbildning. 

Lektionerna anpassas efter hästarna och eleverna för dagen och säkerheten är vår absolut högsta prioritet i alla lägen.

Här nedan hittar du målbeskrivningarna för de olika nivåerna:

Knatteridning (4-6 år)

MÅL

Att under lekfulla former lära känna hästen och lära sig de första grunderna i ridning. Ge barnen och föräldrarna en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Sköta och ta hand om hästarna – den viktiga rykten

-Vård av hästens utrustning

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips

-Presentation av ridskola och anläggning

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Stallet – hästens hem

-Att göra i ordning hästen före och efter lektionen tillsammans med en förälder

-Att leda hästen till och från ridhuset och på lektionerna - förälder

-Att klä sig för ridning

-Grimma - hur man sätter på och tar av en grimma

-Sadel och träns + utrustningslistan

-Hästens beteende

-Balans- och koordinationslekar

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Hur man håller i tyglarna och tar stigbyglarna

-Öva hjälperna – sätta igång, sakta av, göra halt och vända

-Styra hästen – styrövningsbana

-Fyrkantsspåret

-Snett igenom, vänd rätt upp, vänd över ridbanan

-Volt och volt tillbaka

-Lättridning i skritt & trav

-Lätt sits över bommar i skritt

-Sits- och balansövningar- varje lektion

-Ridning i skog och mark

-Prova barbackaridning

Nybörjare (från 7 år)

MÅL

Att på ett roligt, avspänt, säkert och enkelt sätt lära känna hästen och lära sig de första grunderna i ridning.

Ge barnen och föräldrarna en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Vård av hästens utrustning

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips

-Presentation av ridskola och anläggning

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Stallet - hästens hem och dess regler

-Att göra i ordning hästen före och efter lektionen tillsammans med en förälder

-Att leda hästen till och från ridhuset tillsammans med en förälder

-Att leda på lektionerna - förälder

-Ryttarens utrustning

-Grimma - hur man sätter på och tar av en grimma

-Sadel och träns + utrustningslistan

-Hästens beteende och säker hantering

-Sköta och ta hand om hästarna – den viktiga rykten

-Balans- och koordinationslekar

-Visa korrekt upp- och avsittning

-Ta barnmärken

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Hur man håller i tyglarna och tar stigbyglarna

-Öva att leda och ställa upp på medellinjen

-Öva hjälperna – sätta igång, sakta av, göra halt och vända

-Styra hästen – styrövningsbana

-Rida med och utan tät – träna på att hålla avstånd

-Fyrkantsspåret

-Snett igenom, vänd rätt upp, vänd över ridbanan

-Volt och volt tillbaka

-Lättridning i skritt & trav

-Lätt sits över bommar

-Prova barbackaridning

-Sits- och balansövningar- varje lektion

-Ridning i skog och mark

Nybörjare fortsättning

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningen för Nybörjare och dessutom kunna rida utan ledare i skritt och trav, prova galopp med ledare och lära sig ridvägarna: mittvolten samt A och C volterna.

Nybörjare (tonåring & vuxen)

MÅL

Att på ett avspänt, säkert och enkelt sätt lära känna hästen och lära sig de första grunderna i ridning.

Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Vård av hästens utrustning

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips

-Presentation av ridskola och anläggning

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Stallet - hästens hem och dess regler

-Att göra i ordning hästen före och efter lektionen

-Att leda hästen till och från ridhuset

-Att klä sig för ridning

-Grimma - hur man sätter på och tar av en grimma

-Hästens utrustning vid ridning - sadel och träns+ utrustningslistan

-Lite om hästens beteende och säker hantering

-Sköta om hästen – den viktiga rykten

-Balans- och koordinationsövningar – varje lektion

-Visa korrekt upp- och avsittning

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Öva att leda och ställa upp på medellinjen

-Korrekt upp och avsittning

-Hur man håller i tyglarna och tar stigbyglarna

-Öva hjälperna – sätta igång, sakta av, göra halt och vända

-Styra hästen – styrövningsbana

-Rida med och utan tät – träna på att hålla avstånd

-Fyrkantsspåret

-Snett igenom, vänd rätt upp, vänd över ridbanan

-Volt och volt tillbaka

-Lättridning

-Lätt sits över bommar

-Sits- och balansövningar- varje lektion

Nybörjare fortsättning (tonåring & vuxen)

MÅL

Repetition: ryttaren skall behärska allt i målbeskrivningen för nybörjare. Dessutom skall eleven börja prova på galopp och lära sig ridvägarna: mittvolten samt A- och C-volterna.

Nivå 0

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningarna för Nybörjare och Nybörjare fortsättning och dessutom förbättra sitsen, balansen och förmågan att använda hjälperna för att få bättre följsamhet och kontroll. Ryttaren skall på ett säkert sätt kunna galoppera och hoppa små hinder utan ledare. Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Vård av hästens utrustning

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips

-Hästens dagliga vård, samt den viktiga rykten

-Ridlära

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Hästens delar (enkelt)

-Grundfärgerna

-Sadelns och tränsets delar och skötsel + utrustningslistan

-Enklare Visitation

-Hästens beteende

-Ta barnmärken

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Befästa de grundläggande hjälperna

-Prova serpentiner över medellinjen i skritt

-Serpentin längs långsidan

-Galoppfattningar och avbrott på volterna

-Övergångar

-Introduktion av rätt sittben

-Inner- och yttersida

-Höger och vänster varv

-Olika styrövningar – vändande hjälper

-Introduktion av sidförande skänkel

-Lodrät och lätt sits med och utan bommar

-Hoppa små hinder

-Sits- och balansövningar- varje lektion

-Ridning i skog och mark

Nivå 1

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningarna för Nybörjare - Nivå 0 och dessutom klara att rida säkert i alla gångarter, hoppa låga hinder och rida ut i skog och mark. Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Ridlära

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips+ utrustningslistan

-Vård av hästens utrustning

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Fortsättning av hästens delar

-Färger och tecken

-Enklare hindertyper

-Sadelns och tränsets delar samt sadla och tränsa självständigt

-Visitation + den viktiga rykten

-Hästens beteende och sinnen

-Träna korrekt upp- och avsittning

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Byt om volt

-Tempoväxlingar

-Högre krav på galoppfattningarna

-Introduktion av rätt galopp

-Rätt sittben

-Introduktion av att ställa hästen

-Fortsättning av sidförande skänkel

-Rida svängar i lätt sits

-Tvåpunktssits

-Hoppa små hinder

-Enklare bana med bommar

-Sits- och balansövningar- varje lektion

-Ridning i skog och mark där även instruktören rider

Nivå 2

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningarna för de lägre nivåerna och dessutom klara att rida säkert på olika hästar i alla gångarter. Ryttaren skall kunna hoppa enkla hinder och en liten bana med god balans och följsamhet.

Högre krav ställs på ryttarens sits och hjälper. Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Vård av hästens utrustning

-Ridlära

-Hästens hovvård, verkning och beslag

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips + utrustningslistan

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Bra stallmiljö

-Hästens dagliga vård+ den viktiga rykten

-Dekorativ hästvård

-Hästens delar

-Färger och tecken

-Hindertyper

-Enklare bedömningsregler vid märkestagning och tävling

-Ridhusregler

-Enklare foderlära

-Visitation

-Hästens beteende och sinnen

-Korrekt upp- och avsittning

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Vänd igenom volten, halvt igenom, hörnlinjen, öka och minska volterna och vänd över halva ridbanan

-Att ställa hästen

-Rätt och fel galopp

-Kunskap om öppna och slutna delen av volten

-Hörnpasseringar och träna noggrannheten i ridvägarna

-Ridning på böjt och rakt spår

-Fortsatt övning av ryttarens hjälper, först renodlade och sedan samverkande

-Introduktion Framdelsvändning

-Två- och trepunktssits (med betoning på användandet av tvåpunktssits)

-Hoppa små serier, studs och liten bana

-Sits- och balansövningar – varje lektion

-Ridning i skog och mark

Nivå 3

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningarna för de lägre nivåerna.

Arbeta vidare med högre krav på sits och inverkan.

Ryttaren skall ha kunskap nog för att klara att delta på tävlingar.

Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Vård av hästens utrustning

-Ridlära

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips + utrustningslistan

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Grundläggande kännedom om TR i hoppning och dressyr

-Tävling – Vikten av långsiktig träning

-Hästens delar

-Foderlära

-Hindertyper

-Visitation, sjukvård och vanliga sjukdomar+ den viktiga rykten

-Hästens beteende och sinnen

-Kännedom om olika typer av sadlar, träns och annan utrustning

-Introduktion av utbildningsskalan 

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Rida hästen i balans

-Arbetspassets uppbyggnad

-Alla ridvägar

-Takt och tempo

-Övergångar och tempoväxlingar

-Skänkelvikning

-Introduktion av bakdelsvändningar och halvhalter

-Hoppning i trav och galopp med kort och lång anridning

-Hoppa bana med större krav på sits, balans och följsamhet

-Sits- och balansövningar-varje lektion

-Ridning i skog och mark – allemansrätt

Nivå 4

MÅL

Repetera och befästa allt i målbeskrivningarna för de lägre nivåerna. Kunskap nog för att planera och rida självständigt enligt utbildningsskalan. Ha teoretisk och praktisk förståelse för hästen som enskild individ.

Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Anatomi – känna och förstå

-Ridlära

-Visitation + den viktiga rykten

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips + utrustningslistan

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Att tävla

-Tävling – Vikten av långsiktig träning

-Att ha en egen häst

-Introduktion om hästens tänder och bettets inverkan på hästens mun

-Sjukdomar, hältor, stallovanor, sårvård, vaccinationer, parasiter och avmaskning

-Häst vid hand

-Teoretisk genomgång av säker lastning och transport av häst

-Utbildningsskalan

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Rida hästen i balans

-Arbetspassets uppbyggnad

-Halvhalter

-Takt och tempo

-Större krav på övergångar och tempoväxlingar

-Bakdelsvändningar

-Tagen bakdel

-Bogen in

-Prova Ryggning

-Förbättra rytmen och följsamheten i hoppningen

-Hoppning av bana med noggranna vägar och tempo

-Sits- och balansövningar – varje lektion

-Ridning i skog och mark – allemansrätt

Nivå 5

MÅL

Rida och utbilda hästar enligt utbildningsskalan med en ödmjukhet och förståelse för hästen som individ. Ge ryttaren en förståelse av hur viktigt det är att hästarna mår bra och hur vår hantering, kroppsspråk och beteende påverkar.

TEORI/HÄSTKUNSKAP

-Hästens välmående

-Visitation + den viktiga rykten

-Tävling – Vikten av långsiktig träning

-Säkerhet i stallet och på lektionerna

-Så här skall sadel och träns sitta – viktiga tips + utrustningslistan

-Unghästens utbildning

-Anatomi – Känna och förstå – Hitta problemområden & lösningar

-Aktuell foderlära

-Hästens historia och utveckling

RIDLÄRA

-Nöjda hästar på lektionerna

-Rida hästen i balans

-Arbetspassets uppbyggnad

-Vidareutveckla sitsen och förmågan att samordna och använda hjälperna.

-Arbeta vidare med utbildningsskalans olika delar samt rörelser och övningar lämpade för dessa.

1.Takt

2.Lösgjordhet

3.Stöd

4.Schvung

5.Rakriktning

6.Samling

-Mellangångarter

-Förvänd galopp

-Introduktion av skolorna

-Självständig ridning

-Ryggning

Anabel hälsar gärna nya ridskoleelever välkomna.