TERMINSPLANERINGAR Ht 2018 

Ändringar och felskrivningar kan förekomma
MÅNDAG: SF 16.00
HS
 16.35 
SF 16.35 SF 17.25
AF 
17.25  
HS 
18.30 

AF 
18.30  
HS 
 19.20 
AF
19.35  
HS
20.40 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
TISDAG: 
Byäng
SS 
16.00    
SS 
16.50 
  
JS/SF 16.00JS/IH 16.50
JS/IH 19.00 JS/IH 20.05  ÅV
 17.40 
ÅV
18.30   
ÅV
19.35 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
ONSDAG: HS 
15.50 
 

HS
 16.25 
 
HS
 17.15

JS 18.05 SK
18.55
JS 19.10 SK 
20.00
JS 20.00
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
TORSDAG: SS
15.50
AF 
17.00  
 AF
18.55
AF 20.00  IH
16.10 

IH 
17.50 

IH 
18.55 
IH 
20.00
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
FREDAG: AF
15.45
 
AF
16.20 
ÅV/HS 
15.45 
JS/HS
 16.35
  
ÅV/HS
 17.40
ÅV/HS
 18.45

JS/IL 
18.30

JS/IL 
19.20 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
LÖRDAG: SK 
08.45
SK
 09.50 
SK
 10.55  
JS/IH
 08.45   
JS/IH
09.50  
HS/SF
10.55   
HS/IH
11.45   
JM/SF
 11.45 
JS/IL 
12.35  
JS/IL 
13.25
  
JM/SF 
14.15   
HS/IH
 15.05
 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
SÖNDAG: IL/ÅV
 13.45
IH/ÅV
14.35  
 IL/LF
14.35   
IL/HS
 15.25  
IH/ÅV 
15.25  
SF/ÅV
16.15 

IH/HS
17.05  
SF/HS
17.55  
IH/HS
 18.45